29.2.2008

Simulaatiot ja simulaatiopelit kestävän kehityksen oppimisessa

Tästä aiheesta ei perustettu ryhmää!

Tällä foorumilla simulaatiot ja simulaatiopelit -ryhmä kehittelee oppimistapahtumaa, jonka tavoite on:  1. kuvata simulaatioita ja simulaatiopelejä sekä niiden käyttöä oppimisen pedagogisena mallina
  2. opettaa kestävää kehitystä simulaation ja simulaatiopelien keinoin
  3. käyttää omassa työskentelyssään ongelmaperustaista oppimista (PBL)
  4. valmistautua esittämään tuotoksensa lähipäivillä ja julkisessa Internetissä

Lisätietoja:

Savonia amk: Simulaatio opetuksessa (pdf)

Wikipedia: Tietokonepeli

Liisa Strann: Simulaation merkitys kasvaa

Drowwwings.net - kestävän kehityksen opetuspeli 4.-6.-luokille

Ei kommentteja: